Consultancy Overzicht2018-11-30T12:13:04+00:00

IACS Forensic Readiness

Het is van belang dat uw organisatie, netwerk en assets ingericht zijn op het verzamelen van forensische data. Hierdoor kunt u bij een incident de noodzakelijke gegevens veiligstellen en heeft u de juiste informatie beschikbaar om snel en adequaat te kunnen handelen, bijvoorbeeld om de oorzaak van een incident te kunnen vaststellen of eventuele veroorzakers te identificeren.

Hudson Cybertec helpt uw organisatie met het preventief inrichten, onderhouden en exploiteren van de noodzakelijke infrastructuur voor o.a. incident response, monitoring en detectie, logging en het beheer en onderhoud van back-ups.

Een IACS Forensic Readiness scan uitgevoerd door Hudson Cybertec geeft u een uitgebreid overzicht van de huidige situatie en meet het niveau van Forensic Readiness binnen uw organisatie. Tijdens deze scan beoordelen onze forensische experts of u de juiste digitale informatie voor een forensisch onderzoek ter beschikking heeft in geval van een calamiteit. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de techniek, maar ook naar mens en organisatie.

Beleid & Procedure Ontwikkeling

Moet u nog beginnen met het opstellen van een securitybeleid, of gaat het beleid al verschillende jaren mee en is het niet meer actueel?

Hudson Cybertec heeft, als onafhankelijk cybersecurity expert, alle noodzakelijke kennis in huis om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van richtlijnen en beleidsplannen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende normen, zoals de IEC 62443 en ISO 27000, en ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Vanwege de continue ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, is het van belang om periodiek uw securitybeleid en procedures te toetsen aan gangbare standaarden en best practices. Hudson Cybertec helpt u hierbij. De resultaten uit zo’n periodieke toets maken duidelijk of aanpassing van uw cybersecuritybeleid of procedures nodig is.

Implementatie Cyber Security Management

De wereldwijd erkende norm IEC 62443 beschrijft hoe cyber security binnen het OT-domein gemanaged kan worden middels een Cyber Security Management System (CSMS). Het opzetten van een CSMS ten behoeve van beveiliging van industriële controlesystemen is zeer specialistisch werk. Hudson Cybertec ondersteunt uw organisatie met het opzetten en implementeren van een CSMS en stelt u in staat om cybersecurity op gestructureerde wijze te managen.

Inkoopondersteuning

Bij uitbreidingen van bestaande installaties, of aanschaf van nieuwe IACS-systemen wilt u natuurlijk dat deze cyber secure zijn. Hudson Cybertec stelt hiertoe samen met u een cybersecurityeisenpakket op. Aan u geleverde producten en systemen moeten zo ingericht zijn dat deze voldoen aan de gestelde cybersecurityeisen, wat het niveau van cybersecurity aanzienlijk verhoogt.

Gedurende de procurement-fase verstrekt u deze eisen aan uw leveranciers. Hierdoor kan de leverancier tijdens de ontwikkeling van systemen rekening houden met uw cybersecurityeisen en leveren zij een product dat aan uw cybersecurity verwachtingen voldoet.

Supervisie

Hudson Cybertec verzorgt het toezicht bij de levering of implementatie van producten en systemen. Wij houden toezicht op de geleverde onderdelen en toetsen of deze toereikend zijn om aan het vereiste niveau van cybersecurity te voldoen. Uw organisatie is door ons toezicht verzekerd van de juiste implementatie om het cybersecurityniveau van uw organisatie te garanderen of te verbeteren.

Ontwerp Validatie

Tijdens de ontwerpfase van installaties doet Hudson Cybertec een validatie van het ontwerp. Hierbij wordt gekeken of het ontwerp rekening houdt met belangrijke cyber security principes. Op deze wijze komen al tijdens de ontwerpfase zaken naar boven die een negatieve impact hebben op de cybersecurity van het ontwerp. Door deze zaken tijdig te duiden, worden de kosten bespaard van aanpassingen achteraf, hetgeen veel geld bespaard.

Netwerksegmentatie & Re-design

Als een calamiteit optreedt is het van belang dat de impact van ervan zoveel mogelijk beperkt blijft. Het is daarom belangrijk om netwerken te segmenteren. Technische installaties gaan veelal enkele tientallen jaren mee. Tot voor kort waren functionaliteit en veiligheid van de installatie de belangrijkste criteria. Naar cybersecurity, en daarmee segmentatie, werd niet of nauwelijks gekeken.

Hudson Cybertec stelt samen met u orde op zaken en draagt zorg voor netwerksegmentatie of een volledige re-design van de OT-netwerken. Op deze wijze wordt uw netwerkinfrastructuur weerbaarder tegen cyberincidenten.